Om oss

Svenssons Trä är ett familjeföretag som grundades av nuvarande ägares pappa/farfar Per Svensson på 1940-talet. Från början flyttades sågen runt till större avverkningar men med bättre transportmöjligheter av timret blev sågen stationär i Ismundsundet, Jämtland.

På 70-talet övertog Göran och Annika Svensson sågen efter Görans far och kompletterade med ett hyvleri. Under åren som gått har anläggningen byggts ut och moderniserats i omgångar. Svenssons Trä är nu sedan länge helt specialiserat på hyvling.

De senaste åren har sonen Erik gått in som delägare och anläggningen har kompletterats med ett måleri och ugn för effektiv torkning av det målade virket. Nu vidareförädlas det jämtländska virket till högklassiga produkter som passar såväl gamla hus som den moderna arkitekturen.

Svenssons Trä säljer till både privatpersoner, bygghandel och byggföretag samt legohyvlar åt SCA. Platskunder hämtar själva sitt virke, med den egna kranbilen levereras till närområdet och vid längre avstånd körs virket till Schenker och når kunder i hela landet och i grannländerna.


Trä-framtidens byggmaterial

Trä är ett oöverträffat material, en ren naturprodukt som är en förnyelsebar del i naturens kretslopp. Trä är ett bra miljöval. Som byggmaterial har vi människor använt trä i alla tider och det blir aldrig omodernt. Tvärtom upplever trä en renässans. Idag byggs flervåningshus helt i trä. Dels för att korta ned byggtiden men även av miljöskäl då trä i ett livscykel-perspektiv vinner över stål och betong. Samtidigt är trä kostnadseffektivt då man i modernt byggande kan färdigställa hela rumskonstruktioner i fabrik med färdiga installationer som sedan lyfts på plats med byggkran. Tills ganska nyligt ansågs flervånings trähus vara riskabla ur brandsynpunkt. Det var mycket en kvarleva från gamla tiders tättbebyggda kåkstäder utan brandbegränsande mellanväggar. Modernt konstruerade flervåningshus i trä är minst lika säkra som andra konstruktioner vid en eldsvåda vad gäller utrymningstider.

Nu är trärent på frammarsch igen, kanske dags för gillestuga och furukök?

Hos oss på Svenssons Trä i Ismundsundet hittar du mängder av listvirke, paneler och andra byggdelar som gör det enklare för dig att ge ditt hus ett nytt och långt liv. Och det du inte hittar i vårt breda sortiment kan vi ta fram just till ditt hus efter dina eller andras gamla förlagor.
 

Svenska Dagbladet | Dagens Nyheter | Hållbart byggande | Östersunds Posten | Byggahus.se