Reglar & Impregnerat

Vi har byggnadsvirke såsom regelvirke i alla standarddimensioner, råspont och läkt.
Det tryckimpregnerade virket finns i impregneringsklass NTR AB.

Ytterligare information om kvalitetskrav och hållbarhet för tryckimpregnerat virke finner du hos
Svenska Träskyddsföreningen